Jongerenfonds Waddinxveen

stjjmh

De gemeente Waddinxveen heeft een eigen jongerenfonds. Bij dat fonds kan je een geld bedrag van maximaal €500,- aanvragen* voor een leuke activiteit die je wilt doen met meer jongeren uit Waddinxveen.

Organiseer bijvoorbeeld een toernooi, een bbq, een evenement of iets anders tofs! Vanuit het jongerenwerk kunnen we ondersteuning bieden bij het project. Uiteraard moet je alles zelf doen en nemen we niets van je over, maar natuurlijk kunnen we wel helpen met onze ervaringen in het organiseren van verschillende activiteiten.

Via het contact formulier horen we graag of je een leuk idee hebt.

Bij het aanvragen van het jongerenfonds zijn wel wat regels verbonden. Zo is de beleidsregel dat de aanvragen een jongere(n) moet zijn die woonachtig is in Waddinxveen. En dat de activiteit of project voor en door jongeren is.

Beleidsregel ‘Subsidie jongerenfonds Waddinxveen’ Wie komt in aanmerking? Jongere(n) die woonachtig zijn in Waddinxveen en die een activiteit of project willen organiseren vóór en door jongeren. De activiteit moet ook een vernieuwend component hebben, twee keer een Fortnite-toernooi organiseren mag bijvoorbeeld niet. Ook moet iemand van 18 jaar of ouder verantwoordelijk zijn voor de financiën.

Als laatste is het belangrijk dat de activiteit of het project van maatschappelijk belang voor Waddinxveen of voor haar jongeren. Als dit het geval is wordt de activiteit door middel van de subsidie gestimuleerd.

Hieronder nog enkele punten waaraan moet worden voldaan:

 • de activiteit dient door en voor jongeren te zijn;
 • de activiteit dient onderbouwd te worden met:
 1.  behoefte activiteit;
 2. wat het doel is van de activiteit;
 3. wat de vernieuwende component is;
 4. hoeveel deelnemers bereikt gaan worden;
 5. wordt er met andere organisaties samengewerkt;
 6. wat de inkomsten en uitgaven zijn (begroting)
 7. wie de financiën beheert (minimale leeftijd 18 jaar).
 • Subsidie wordt verleend op volgorde van binnenkomst.
 • Alleen volledig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

*De subsidie kent een plafond van € 2.500,–. Is dit subsidieplafond bereikt, dan worden volgende aanvragen afgewezen.

Follow by Email
Facebook
Facebook
INSTAGRAM